Carl Johan von Seth: Det kan påverka Sveriges återhämtning och framtida styrräntor.