En dansk fregatt väntades anlända till Röda havet på torsdagen för att ansluta sig till en internationell koalition vars syfte är att skydda den civila sjöfarten mot attacker från Iranstödda Huthirörelsen i Jemen.