De finansiella marknaderna uppför sig som om en lågkonjunktur står för dörren. Danske Bank-strategen Maria Landeborn delar dock inte den utbredda oron utan ser intressanta möjligheter på aktiemarknaden även under nästa år.