September månads hushållskonsumtion var oförändrad, och följer på ett svagt mönster de senaste två månaderna – samt ger Danske Bank vatten på sin kvarn om svag svensk BNP-utveckling framöver.