Öresundsexperten Anders Olshov: De satsningar som Danmark och Tyskland nu gör stärker argumenten för svenska höghastighetsjärnvägar.