Danmarks centralbank meddelade på torsdagen att den sänker inlåningsräntan (deposit) 10 punkter till -0,75 procent (-