Danmarks centralbank meddelade på torsdagen att den höjer inlåningsräntan (deposit) 10 punkter till -0,60 procent (-0,75).