Raset för detaljhandeln dämpades i april. Samtidigt fortsatte producentpriserna ned. Årstakten var i april den lägsta sedan januari 2021. Extra glädjande är att matimporten blev billigare.