Trycket i Europakonjunkturen sjönk markant i juni. Inom tjänstesektorn syns nu en tydlig inbromsning. Och inom den tyska industrin är läget det svagaste sedan sommaren 2020.