Svenska bolag tycks ha intagit en mer försiktig inställning till Kina. Det är ett sundhetstecken i jämförelse med den mer blåögda synen som rådde för ett drygt decennium sedan. Samtidigt är exponeringen mot jätteekonomin stor – att behöva rensa hela orderboken i Kina skulle få svåröverblickbara konsekvenser för många av börsjättarna.