Regeringens stödpaket till företag som drabbas av coronakrisens konsekvenser är cyniska bländverk utan verkan.