Cortus Energy har beslutat om en nyemission bestående av konvertibler av serie KV3 med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 61 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.