Energibolaget Cortus har ingått ett föravtal med Nordbex till ett värde överstigande 400 miljoner kronor plus licens och serviceintäkter.