E-handelsboomen ser ut att vara över. Den extrema uppgången som syntes under pandemins första månader har nu planat ut – om än på en högre…