Börshumöret dämpades i New York dagen efter de positiva beskeden om nya potentiella vaccin mot covid-19.