I spåren av coronaviruset tvingas snabbmatsjätten McDonald's att krympa menyn de närmaste veckorna för bolagets amerikanska verksamhet,