Rutger Arnhults fastighetsbolag Corem Property ska ”undersöka marknadsförutsättningarna” för att emittera nya gröna obligationer med tre års löptid i syfte att återlösa två obligationer med förfall nästa år.