Corem har i, två separata affärer, tecknat avtal om försäljning av två fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 467 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.