Coor Service Management redovisar ett justerat ebita-resultat på 152 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, jämfört med…