Att Concentric har förlorat ett viktigt kundavtal som beräknas kosta bolaget 10 procent av omsättningen nästa år är ett resultat av en stark efterfrågan och en trend bland de stora fordonstillverkarna att skaffa sig fler underleverantörer. Något frågetecken kring Concentrics pumpteknik finns inte och inga andra kontrakt är för närvarande i farozonen.