First North-listade Compodium hade återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) om 5,1 miljoner kronor under det tredje kvartalet (4,7).