Nischbanken Collectors vd, Martin Nossman, har köpt 95.000 aktier i bolaget till kursen 14:55 kronor per aktie.