Collectors företrädesemission tecknades till cirka 99 procent av de erbjudna antalet aktier.