NGM-noterade Coegin Pharma redovisar ett rörelseresultat på -8,8 miljoner kronor (-2,4) för det tredje kvartalet 2022.