ClimateView, ett svenskt techföretag, och AFRY, ett globalt ingenjörs- och designföretag, har inlett ett partnerskap för att stödja städer, kommuner och regioner i deras strävan att nå nollutsläpp. De kombinerar ledande expertis från två discipliner med ett gemensamt tjänsteerbjudande.