Datacenter står för större klimatpåverkan än flyget, vilket datacenteraktören T.Loop vill ändra på. – Vi bygger datacenter i befintliga fastigheter och nyttjar restvärmen till att värma fastigheten och närliggande bebyggelse. Därmed minskar vi det totala CO2-utsläppet mer än vad själva datacenterdriften skapar, säger Staffan Stymne, vd T.Loop.