Fastighetsbolaget Cibus, listat på Frist North, har av Nasdaq Stockholm godkänts för listning på First North Premier.