Glastillverkningsbolaget Chromogenics redovisar ett rörelseresultat om -12,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (-16,8).