Styrelsen i ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för…