ChromoGenics styrelse har den 10 februari fattat beslut om nytt omsättningsmål för 2019 vilket nu offentliggörs för att ge aktiemarknaden en uppdaterad bild av affärsläget i verksamheten. Målet tydliggör nuvarande aktivitetsnivå i bolaget samt marknadsutvecklingen.