Skadligt höga halter av evighetskemikalierna PFAS har senaste året visat sig vara ett globalt och växande miljö- och hälsoproblem. I Sverige hamnar delar av problematiken hos kommuner samt på landets återvinningsanläggningar. Chromaforas Selpaxt-metod är en unik och bevisat effektiv lösning som nu används för storskalig rening av vatten från både långa och korta PFAS-kedjor.