Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett ebita-resultat på 15,7 miljoner kronor (5,4) för det fjärde kvartalet 2023.