Cevians frontfigur Christer Gardell vill att Nordeas ledning gör en djupgående utvärdering av sin Wholesale…