Familjen Wallenbergs kronjuvel Atlas Copco får tydligt stöd av raketlyftet i den amerikanska chipjätten Nvidia efter bolagets optimistiska prognoser kopplat till en förestående AI-boom. ”Det är väldigt mycket fokus nu på vakuumteknik just som underleverantör till halvledarindustrin”, säger Lars Söderfjell.