Riksbankens prognos för kärninflationen, KPIF exklusive energi, ser ut att ligga alldeles för högt i år, vilket troligen förklaras av att…