Från start Bo Larsson har sagt att Västlänkens tidsplan håller – nu spricker den.