Checkin.com, som levererar en mjukvara för registrering och incheckning, redovisar ett ebitda-resultat för det första kvartalet 2024 på 4,8 miljoner kronor (2,8), med en ebitda-marginal på 23 procent (15).