Att transportsektorn lyckas ställa om är en förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen. XR Bolagen har med sin storlek en möjlighet att göra skillnad. Nu gör koncernen en djärv certifieringssatsning.