ECB kan senarelägga den första räntehöjningen om ekonomin bromsar in mer än väntat. Beslutet kommer att drivas av ekonomiska data.