Centralbankernas räntehöjningar kom av sig innan de ens hunnit ur startblocken. Vid nästa lågkonkjunktur är räntevapnet därmed satt ur spel. Då återstår andra mer eller mindre extrema åtgärder.