Centerpartiets förtroenderåd har slutit upp bakom partiledningens uppgörelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.