Bolaget vidtar åtgärder för att hantera cementförsörjningen i Sverige.