Stoppad export och ett avtal som potentiellt kan trygga cementförsörjningen i Sverige i upp till sex år.