Verkstadsbolaget Cavotec redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.