Den amerikanska verkstadskoncernen Caterpillar redovisar ett justerat resultat per aktie om 2,83 dollar i andra kvartalet, vilket kan jämföras med 2,82 dollar per aktie under motsvarande period i fjol.