Catena Media redovisar ett justerat ebitda-resultat på 12,1 miljoner euro för det andra kvartalet 2018 (8,0). Enligt Bloombergs konsensussammanställning väntades 13,0 miljoner euro.