Oppositionen menar att det är slutet för Hongkong.