Carnegie Fonder har minskat sitt ägande i kycklingbolaget Scandi Standard till 4,88 procent av kapitalet och rösterna i…