Naturliga experiment har har förändrat synen på minimilöner.