Kronans fall är första akten i ett globalt drama som kretsar kring dollarns herravälde.